ANDEN SOM FÖRÄNDRAR OSS 2006 09 03
Text: 2 Kor 3:4-8

Frihet är ett svårt ord. Det kan betyda så mycket. Ibland kallar man döden för en befriare men somliga ryser inför den tanken. För andra handlar det om politisk frihet, demokrati. Låt oss nyttja den friheten om några veckor när det är dags att rösta.
Jag vill ge en ram för begreppet frihet. Jag säger så här: SANN FRIHET ÄR ALLTID BÅDE OBJEKTIV - OCH SUBJEKTIVT UPPLEVD - MEN INTE ALLTID FYSISK.
Vad menar jag? Jo, det hjälper inte hur fri från fysiska bojor man är om det ändå finns en klump i bröstet som gör en ledsen eller rädd.
Hur är sann frihet objektiv? Genom att den kommer ur en historisk och verklig situation. Jesus säger: Om nu Sonen befriar er, blir ni verkligen fria. Joh 8:36 Han gör något. De händer något.
Här handlar det om frihet från syndens slaveri. Poängen är att sann frihet uppnås genom att Jesus har gjort något för oss. Han dog på korset och Paulus skriver att vi dog med honom. En död person är inte längre slav under synden utan fri. Fri från att synda och fri från att vara offer för andras synd. En objektiv frihet.
Hur är sann frihet subjektivt upplevd? Genom att den där klumpen i bröstet är borta oavsett den yttre situationen. I Apg 16 berättas om Paulus och Silas som satt i fängelse. Kanske har Paulus aldrig beskrivits friare än i den texten. Vad menar jag? Jo, mitt i natten sitter dom i mörkret och sjunger lovsånger till Gud. Dom låter inte sitt sinne och humör styras av den yttre situationen utan riktar blicken mot sin Herre Jesus. Konsekvensen blir att en fångvaktare blir frälst. Gud använde Paulus och Silas i sin frälsargärning där i fängelset. Dom kände sig fria i Kristus och kunde ägna sig åt det viktigaste där i fängelsemörkret. En subjektivt upplevd frihet.
På vilket sätt är inte alltid sann frihet fysisk? Berättelsen om Paulus och Silas är exempel på det. Dom satt faktiskt i fängelse och ändå var de sant fria.
Nu läser vi texten. --- Kor 3:4-8
Det är en viktig tanke att friheten kommer från Gud. Vi kan inte kämpa oss till den utan den är oss given. Det handlar om friheten att vara på rätt plats i livet. Vi är Jesu lärjungar, frälsta och helgade, vi står i uppgifter givna av Gud och vi är rustade av Gud. Vi utför också uppgifterna med glädje och med framgång för Guds rike. När livet ter sig så - då är vi sant fria.
Paulus skriver att vår förmåga kommer från Gud. Det är en central synpunkt att vi tar emot från Gud och att det är han som liksom "gör det" i oss och genom oss. Vi kan lägga händerna på de sjuka och be för dem men det är Gud som helar.
Paulus använder också ordet dugliga, Gud har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, Andens förbund. Vad innebär det tjänarskapet? Jesus säger i Joh 15: Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans Herre gör. Jag kallar er vänner, därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min Fader. Joh 15:15
Det som blev nytt för en jude som blev kristen var bl.a. att i stället för att leva under lagen, under bokstaven, så kom han att leva under den helige Ande.
Lagen satte gränser. Den förbjöd och den påbjöd. Det utgick också svåra konsekvenser. Rom 3:23 Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Rom 6:23 Syndens lön är döden.
Anden ger liv. 2 Kor 3:17 Herren, det är Anden, och där Herrens ande är, där är frihet. I Anden är vi fria att göra vad vi vill. Paulus och Silas ville lovsjunga Gud i fängelset. De satte Gud och Guds rike före sin fysika frihet. Det fick härliga följder. Är vi fria att göra vad vi vill? Ja, i Kristus är vi det. I Kristus är vi nya skapelser och nya skapelser vill Guds vilja. Alltså är vi fria att göra vad vi vill i Kristus. Vi är inte slavar under Guds lag utan vänner med den.
Vad har nu detta för betydelse för oss? Hur kan det påverka våra liv och vår församling?
För det första så mår man bra om man är fri i Kristus. Man är glad, harmonisk och räcker till för andra människor. För det andra lever vi med den sanningen att vår förmåga kommer från Gud. Det betyder att det finns obegränsade resurser för oss. Inget är omöjligt. Allt är möjligt för den som tror. Vi kan veta saker om andra därför att Gud talar till vårt inre. Det är kunskapens ord. Vi kan lägga händerna på människor till hälsa. Det är gåvorna att be för sjuka. Vi kan vara redskap till människors frälsning.
Det är för detta vi är kallade och det är för detta vi är utrustade. Ef 2:10 Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till.
I denna delen av vår verklighet, det som jag har försökt att beskriva idag, ligger en frihet för oss. Det är en frihet som inte bara är objektiv utan också personligt upplevd. Men den har som sagt en källa och ett utlopp. Källan är Gud och utloppet är att göra det man vill dvs det Gud vill eftersom vi är nya skapelser i Kristus.
Så bry dig inte så mycket om din ålder eller din ekonomiska situation. Bry dig inte så mycket om församlingens ekonomi eller vårt medlemsantal.
Bry dig om att lovsjunga Gud genom hela ditt liv och ha blicken på Kristus. Från honom kommer förmågan och han både orkar och kan och vill.

Amen

TILLBAKA