OCH SE, DET VAR MYCKET GOTT 2006 10 29
Text: 1 Mos 1:27-31

"Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott." Mycket gott - egentligen står det att det var "fullständigt perfekt". Det gällde hela skapelsen - och det gällde människan. Det gäller dig. I en av apokryferna, Jesu Syraks vishet, kan vi läsa i kap.39v16: Allt vad Herren har skapat är underbart, och allt vad han har befallt sker i rätt tid.
Kan du se dig själv på det sättet? Fullständigt perfekt och underbar? Går det verkligen ihop med orden "Jag fattig syndig människa.."? Är vi så sköna längre?
Bibeln har ju mycket att säga om oss, både positivt och negativt. Vi läser i Rom 3:23: Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, men så fortsätter Paulus, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron. Att tas emot genom tron.
Låt oss inte förringa Jesu död på korset genom att inte låta hans död bli till liv för oss. Låt oss ta hans död och uppståndelse på högsta allvar.
2 Kor 5:17 säger: Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se det nya har kommit. En ny skapelse, något nytt har kommit. Du är en ny skapelse i Kristus. I Kristus är vi åter sköna, är vi åter "fullständigt perfekta". Kan du se det? Kan du tro det? Det betyder också att vi har himlens möjligheter här och nu.
Känner du dina misslyckanden, känner du dina begränsningar, låter du det styra dina beslut och ditt omdöme? Trons utmaning är att se igenom dina omständigheter och se Jesus rakt i ögonen. Han står för något annat än det som gäller här i världen. Hans rike är av annat slag.
Jag såg ett tv-program på Internet som handlade om människor som lever som segerrika kristna trots sina omständigheter. Där var en man som vid sju års ålder värvades till att vara terrorist. Han var libanes och utförde som sjuåring sprängattentat i Israel. Så småningom kom han till USA och som 27 åring var han fortfarande terrorist. Nu utbildade han andra. Men han mötte Jesus på ett mirakulöst sätt och är nu kristen förkunnare i USA. Han tvingas så klart att se igenom omständigeterna och se på Jesus varje dag. Han behöver så klart varje dag påminna sig själv om att han är en ny skapelse. Och så är det.
Likadant var det för Paulus. Han beskriver det flera gånger i sina brev.
Så vem vill du vara? Hur vill du leva? Vill du stanna vid dina begränsningar och omständigheter eller vill du se igenom det och se dig själv hos Jesus? Observera att det handlar aldrig om att förneka något. Vi ska inte se åt andra hållet. Vi ska se igenom och se Jesus där.
Ef 2:1-5 Ni var döda genom era överträdelser och synder den gång ni levde i dem på denna tidens och världens vis och lät er ledas av fursten över luftens rike, över den andemakt som nu är verksam i olydnadens människor. Sådana var vi alla en gång, då vi följde våra mänskliga begär och handlade som kroppen och våra egna tankar ville, och av födseln var vi vredens barn, vi som de andra. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus - av nåd är ni frälsta.
Ef 2:10 Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till.
Ef 2:22 I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom Anden.
Ef 4:22-24 Därför skall ni sluta leva som förut; ni skall lägga av er den gamla människan, som går under, bedragen av sina begär. Se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan, som har skapats efter Guds bild, med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till.
Så du är vacker. Du är fullständigt perfekt. Du kan göra vad du vill. I Kristus. I Kristus. I Kristus en ny skapelse.
Men det krävs mod att leva trots omständigheter och i enlighet med Guds Ord.
Det är emot våra erfarenheter. Det är emot vad människor säger, t.o.m. vad andra kristna säger. Det är emot vad vi ser med våra fysiska ögon. Men det är i enlighet med Guds löften och allt vad Bibeln säger om trons människor.
Så tala Jesus till människors frälsning. Du kan säga något om din väg till tro men tala framför allt om Jesus. Lägg händer på människor till deras helande. Umgås med människor till vänskap med Gud och med dig. Våga tro att Gud kan göra något gott och perfekt. Våga tro att han kan återställa det som blivit förvanskat i ditt liv genom synden.
Gud kan och Gud vill. Han ser på dig och se det är fullständigt perfekt.TILLBAKA