SÄTT FOKUS PÅ JESUS 2004 01 11
Text: Luk 3:15-22


Dramatiken i texten ska kompletteras med en platsannons hos Arbetsförmedlingen i Stockholm i torsdags:
Häxa; Häxligan AB; Huddinge; 040109 20 platser.
Vi söker ca 20 häxor som arbetar hemifrån från norr till söder i ett så kallat callcenter. Du skall vara glad, öppen, skojfrisk samt spåkunnig.
Vi har som uppgift att hjälpa våra kunder att få en anledning att kliva upp imorgon, därför måste du vara en erfaren och väldigt träffsäker i dina utsagor (spådomar). Tror du att du är den vi söker, tveka inte att höra av dig till oss.
Arbetstid/Varaktighet Tillsvidare
Lön provision 210:- / pratad timme
Arbetsgivare Häxligan AB BOX 121 14222 Skogås

Man kan ställa olika väsentliga frågor till livet. En kan vara: Hur ska jag komma upp ur sängen i morgon? En vanlig fråga i depressionens tid. En annan fråga kan vara: Hur ska jag få ett meningsfullt liv? Det är en bra fråga, och svaren kan vara många. Den allra yttersta frågan som inkluderar alla andra vettiga frågor är: Vem är Messias - vem är Jesus? Denna fråga ställs och besvaras i dagens text. Johannes Döparen ger ett svar och Gud Fader ger ett svar från himlen. Messias, Jesus, är Guds utvalde och älskade Son. Han är också den som kommer och döper i helig Ande och eld, och han har en kastskovel i handen.
Det finns flera djup i de här svaren, de sträcker sig olika långt på väg mot ett meningsfullt och evigt liv. Rösten som hörs vittnar om vem Jesus är. Tror man på den rösten, att han är Guds utvalde och älskade Son, så har man den kunskapen. Många hyllar kunskap. Kunskap är makt, säger en del. Också en modern häxa kan ha den kunskapen, när hon ger människor en anledning att kliva upp på morgonen. Onda andar som berättas om i NT hade också den kunskapen. Kunskap om Jesus räcker inte, och är inte nödvändigtvis ens en bit på vägen mot frälsningen. Kunskap ger bara tillfälle och möjlighet att ta ett första steg på frälsningens väg. Tro och frälsning handlar om något mer än bara kunskap.
Här kommer det kraftfulla uttrycket "han ska döpa er med Helig Ande och eld" in. Det är nödvändigt att Gud får komma till tals med oss och göra något med oss. Ande och eld.
Döpa betyder doppa eller överskölja. Det innebär alltså att Guds Ande vill genomsyra varenda cell i vår kropp, varje tanke och varje handling. Då förstår vi att det inte finns plats till något annat i oss. Häxeri har inte plats, astrologi har inte plats, allmän humanism utan Jesus har inte plats, och inte heller Islam, Buddhism, Reinkarnation eller något annat. Bara Jesus. Det kan verka inskränkt, men Jesus själv gör det anspråket när han i Joh. 14 säger: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig."
Elden i Bibeln handlar oftast om att man vill bränna upp sådant som är orent eller besmittat. I Gehennadalen utanför Jerusalem där de spetälska bodde, brann alltid elden. Han som döper med Helig Ande och eld vill alltså rena oss från det besmittade och fylla oss med Guds renhet. I 1 Joh.1 läser vi: Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Om vi säger att vi är utan synd, bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet.
Så vem är Jesus? Han är den som dog och uppstod för vår skull för snart 2000 år sedan, men han är också den som lever, som kommer till oss och vill röra vid oss och ha en relation med oss. Den som håller sig till Jesus blir kvar hos honom, men den som ser åt annat håll kommer att virvla iväg som agnarna när kastskoveln kastar upp för att rensa.
När sker en sådan rensning? Det kan man inte veta i förväg. Det kan ske på många sätt. Något händer oss en vanlig tisdag. En olycka sker eller vi möter en person och våra liv kommer till en punkt som vi inte var beredda på. Kastskoveln har kastat upp oss. Vi lever i en sådan tid när sådant sker. Det är Guds tid för sådant nu. Samtidigt får vi leva i detta: Rom 8:35-39 Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet: För din skull lider vi dödens kval dagen lång, vi har räknats till slaktfåren. Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre.

TILLBAKA