DEN EGNA ERFARENHETENS VÄRDE 2004 01 25
Text: Joh 4:27-42

Jag hade längtat i flera år. Andra runt omkring mig hade gjort erfarenheten och under tiden hade jag fått en förutfattad mening om vad det innebar och hur det fungerade. Efteråt inser jag att det gick inte att föreställa sig hur det är. Man måste få den egna erfarenheten för att kunna veta. En gång när jag minst anade något så sa någon, när jag låg på knä vid altaret: "Tacka nu Gud", och det gjorde jag. "Nej, inte på svenska - tala i tungor", sa han, och det gjorde jag där och då för första gången. Nu visste jag. Det var inte så märkvärdigt, men det var välsignat, och jag förstod att det här var för alla kristna.
Den egna erfarenheten gjorde att jag fick en helt annan förståelse för vem den helige Ande är och hur han kan hjälpa oss på olika sätt. Jag hade vetat innan också, men då på ett mer teoretiskt sätt, det förstod jag nu.
Den här berättelsen, fast kring en helt annan händelse, finns i dagens text. Ett stort antal samarier hade gjort en egen erfarenhet av vem Jesus är, och nu förstod de på ett helt annat sätt än tidigare att han är världens Frälsare.
Bibeln berättar om många tillfällen och många uppmaningar till att göra egna erfarenheter av Jesus eller av den helige Ande. I Joh 1 berättas om de första lärjungarna som får höra om Jesus på olika sätt. Natanael säger: Kan det komma något gott från Nasaret? Filippos svarade: Följ med och se! Och Natanael fick möta Jesus och trodde. Aposteln Paulus fick göra en omstörtande erfarenhet som vände upp och ner på hans liv. Han fick möta Jesus på vägen till Damaskus. Han hade verkligen haft förutfattade meningar om vem Gud är och vad Gud vill.
För att kunna göra rätt saker och göra dem på ett effektivt sätt så behöver vi en egen erfarenhet av Faderns kärlek, av Jesus som Herre och Frälsare och en egen erfarenhet av den helige Ande som Hjälparen. I den erfarenheten lär vi känna oss själva, vårt beroende av Gud och vår gudsrelation fördjupas. Vi tror.
En del av oss växte upp med kristna föräldrar. Vi följde dem till kyrkan, vi lyssnade, förstod en del, ibland var det tråkigt och ibland roligt. Andra ibland oss kanske kom till tro genom en vän, vi följde med någon till kyrkan sedan vi blivit vuxna. Vi levde i kyrkan genom någon annans tro.
Man kan bli en hängiven människa, man kan finnas i mitten av en församlingsgemenskap, man kan ha förtroendeuppdrag och mycket annat utan att egentligen ha gjort den kristna tron till sin egen Jag tror att en del människor skulle kunna leva hela livet i kyrkan med en teoretisk tro utan ett möte med Jesus.
Det är kanske inte så att vi går omkring och söker erfarenheter, det blir så känslosamt, men det är viktigt att vara öppen och tillgänglig för Gud när han kommer till oss.
Vad består en tro baserad på erfarenhet av?
a) ett försanthållande. Vi vet att Jesus lever för vi har mött honom
b) en relation. Vi lever våra liv tillsammans med och genom Jesus. Han är allt för oss alltid.
c) lydnad. Vi vill leva i Hans vilja, vi vill följa Jesus. Tron har kommit att innebära en förändring av våra liv både på insidan och på utsidan.
I sitt första brev använder Johannes faktiskt den egna erfarenheten som argument för uppdraget och budskapet. Han vill skriva och berätta om det han har upplevt och som har förvandlat hans liv.
1 Joh 1:1-5 Det som var till från begynnelsen, det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, det vi har skådat och har tagit på med våra händer, det är vårt ärende: livets ord. Ja, livet blev synligt, vi har sett det och vittnar om det, och vi förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och blev synligt för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni skall vara med i vår gemenskap, som är en gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje skall bli fullkomlig.
Och detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunnar för er: att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.
Så till sist: erfarenheter är färskvaror. Med tiden glömmer vi eller vi idealiserar. I en levande relation med Jesus får vi nya erfarenheter. En gång försökte Israels folk att samla manna till kommande dagar, men det ruttnade. De skulle lita till Gud att Han försörjer varje dag. Berätta inte bara om när du kom till tro för 50 år sedan. Berätta om ditt möte med Jesus i förrgår, eller dina aktuella tankar. Människor kan möta dig i ditt nu, inte i ditt förflutna.

TILLBAKA