VAD VAR "THE PASSION OF THE CHRIST"? 2004 04 09
Text: Matt 26:36-46, 27:45-46

Nu har den omtalade filmen haft premiär. En del hyllar filmen som ett fantastiskt vittnesbörd om Jesu kärleksgärning, andra förfasas över det grymma våld som man får se under två timmar. Filmen "The Passion of the Christ". Visst måste infångandet, piskslagen och korsfästelsen ha varit ett fruktansvärt lidande för Jesus, liksom för alla andra människor som mötte samma öde då och som gör det idag. Det sker nog mycket grymmare bestraffningar än så.
Vad var det för något som var Jesu lidande egentligen? Var det allt det fysiska våldet, alla glåporden? Ja, det var en del av Jesu lidande, men en mycket liten del, vill jag hävda.
Jag vill lyfta fram två bibelställen som jag anser beskriver Jesu lidande, hans "passion".
Det första är på kvällen då Jesus fängslas. Jesus beger sig ut till Getsemane tillsammans med Petrus och Sebedaios båda söner, och det berättas så här: Han tog med sig. Sorg och ängslan kom över honom, och han sade till dem: "Min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka med mig." Han gick lite längre bort, kastade sig till marken och bad: "Fader, låt denna bägare gå förbi mig, om det är möjligt. Men inte som jag vill utan som du vill."
Så bad han tre gånger. Lukas berättar: I sin ångest bad han allt ivrigare, och svetten droppade som blod ner på marken.
Vi ska aldrig frestas att tro att det var enkelt för Jesus att rida in i Jerusalem den där påsken. Han visste vad som skulle följa.
Det andra bibelstället är nästa dag, när Jesus hänger på korset.
Matteus berättar: Vid sjätte timmen föll ett mörker över hela jorden och det varade till nionde timmen. Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: "Eli, Eli, lema sabachtani?" (vilket betyder: Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig?).
Kan det finnas något värre för en människa som känner Gud, att vara övergiven av Gud? Kände Jesus sig övergiven eller var han verkligen övergiven? Han var verkligen övergiven, för att han skulle dela också den verkligheten med oss människor - att syndens lön är döden, den eviga döden.
Du kommer aldrig att vara övergiven av Gud, vilken situation du än befinner dig i. Jesus har redan gått den vägen för att du ska slippa.
För vad dog Jesus? Det är lätt att tänka att han dog för våra synders skull, men det är inte hela sanningen. Det är sant att våra mörka sidor och negativa egenskaper inte behagar Gud, men inte ens våra bästa sidor håller måttet. Han dog för våra goda sidor också, men inte heller det täcker in hela sanningen.
Han dog för dig. Det är som påskpsalmen säger: "Jesus dog, då dog vi alla, halleluja." Och Paulus bekräftar: Rom 6:4 Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet.
På ett förunderligt sätt dog vi tillsammans med Jesus, och det är bara tillsammans med honom vi kan få nytt liv.
Vilka konsekvenser har hans död? Det är så mycket, och Bibeln är full av utsagor om det. Jag vill lyfta fram ett bibelställe. I Kolosserbrevet 2 skriver Paulus: I dopet har ni också uppstått med honom genom tron på kraften hos Gud som uppväckte honom från de döda. Och ni som var döda genom era överträdelser och ert oomskurna tillstånd, er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus, i och med att han förlät oss alla våra överträdelser och drog ett streck över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem för allas förakt, när han triumferade över dem genom Kristus.
Du är fri. Lev i den friheten. Den finns i Jesus Kristus.
Om en stund ska vi få tillfälle att stå vid korset och på nytt lämna oss själva till honom som dog för oss. Vi får göra det i bön och tacksamhet. Vi behöver inte förstå allting, varför försoningen måste gå till som den gjorde. Vi får bara vara tacksamma och glada över den kärlek som har strömmat och fortsätter strömma från himlen över oss.
Amen.

TILLBAKA