DETTA ÄR DET EVIGA LIVET 2004 07 25
Text: Joh 17:1-8

I veckan aktualiserades ett bekymmer som är väldigt allvarligt, men som också är typiskt för den tid vi lever i. Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta över det här bekymret. Å ena sidan kan jag välkomna en sådan här situation, för det ger den kristna kyrkan vissa möjligheter. Å andra sidan kan jag se hur kyrkan i Sverige följer samma utveckling som samhället i övrigt men kommer några år efter. Vad är det jag talar om?
Jo, jag såg första programmet av serien ärligt talat. Det handlade om sekter och hur man tar sig ur en sekt och vad som kan hända med ens barn. Det berättades mycket skrämmande saker. En f.d. riksdagsman, Margó Ingvardsson har lett en statlig utredning om sekter i Sverige. Tyvärr har makthavarna inte kunnat ta tillvara kunskaperna från utredningen. Enligt Ingvardsson beror det mycket på att man inte längre förstår sig på fenomenet religion. Man saknar ord, begrepp, erfarenheter osv. Man har inga verktyg för att kunna förstå och sätta sig in i en värld med religiösa förtecken. Så sekulariserade har vi blivit i Sverige. Jag är faktiskt rädd för att det är lika illa ställt med delar av den kristna kyrkan. Man saknar den begreppsvärld som behövs för att kunna förstå och sätta sig in i människors situation i sekternas värld. Man har tappat kontakt med verkligheten.
Jag är övertygad om att en människa måste själv leva i ett andligt skeende för att kunna förstå andliga ting. Tänk dig att någon skulle lära dig hur man kör bil. Personen i fråga har bara läst in all kunskapen från en bok men har inga personliga erfarenheter av bilkörning. Det blir ingen bra undervisning. Men den som har kört i många år, kanske krockat ett par gånger, bott i Stockholm och varit utomlands med bilen, den personen har mycket att lära ut på ett levande sätt.
Enligt Margó Ingvardsson har riksdag och regering inte ens teoretiska kunskaper längre när det gäller andliga ting, och jag tror att det gäller delar av kyrkan också.
Som kristna och som kyrka har vi en uppgift - att göra Jesus känd, trodd och älskad. Hur ska vi göra det? Hur ska vi kunna göra det? Hur kan vi evangelisera idag, så att svenskarna kan förstå och ta till sig, så att din granne och arbetskamrat finner det intressant att tala med dig om andliga ting?
Vi är nästan i den situationen som de första kristna var, dvs. ingen har hört talas om Jesus och kristendom. Så illa är det, all konfirmationsundervisning och annat till trots. Man har hört namnet Jesus men vet inte vad det står för. Hur kan vi berätta om Jesus så att människor förstår? Hur kan vi berätta om Jesus så att människor förstår?
Hur många här är intresserade av kvantfysik? Hur många skulle vilja veta vad det handlar om? Ni kan komma på lördag förmiddag kl. 10 så ska jag ordna en föreläsning. Nej, förresten, glöm det.
Det är väl ungefär lika intressant för Svensson och Persson att få höra om kristen tro. Det knyter inte an till verkligheten som människor lever i.
Vad var det som gjorde att människor lyssnade till evangeliet i den första kristna tiden? Jo, församlingslivet och det kristna livet var ett tydligt alternativ i vardagen. Vi kan läsa i Paulus brev: Rom 1:8
Först och främst: jag tackar alltid min Gud genom Jesus Kristus för er alla, därför att man i hela världen talar om er tro.
1 Thess 1:8-9 Ni har fått Herrens ord att höras, och inte bara i Makedonien och Achaia: överallt har man hört talas om er tro på Gud, och vi behöver inte säga någonting. Alla berättar av sig själva.
Kristendomen hördes inte, först och främst, den syntes i kristna människors vardagsliv och gemenskap. Därför behöver vår tro i praktiken sträcka sig längre än till söndagens gudstjänst. Många sover fortfarande och ser inte när vi går hit. De ser inte vår kärlek till varandra och de ser inte vår hängivenhet i tron eller att vi är beredda att ge livet för varandra.
Jesus säger idag att det eviga livet handlar om att känna den ende sanne Guden och honom som han sänt, Jesus Kristus. Ordet känna här har samhörighet med det gammaltestamentliga hebreiska ordet ´jada´, som kan betyda ´känna till´ men som också kan betyda ´känna´ eller ´känna någon på ett intimt sätt´. Så vad Jesus menar här handlar nog om att känna Gud och Jesus Kristus på ett nära och personligt sätt, som en vän, som en broder. En sådan bild är vi kallade att förmedla, inte bara med ord utan med våra liv och med en synlig gemenskap som lyser som ett ljus i mörkret.

TILLBAKA