DET ÄR SVÅRT ATT SKILJAS FRÅN VÄRLDEN 2004 09 19
Text: 1 Mos 19:15-26

Lot var brorson till Abraham. Han hade en hustru och två döttrar. Lot räknades som rättfärdig, precis som Abraham, men av berättelsen att döma så förstår vi att det var genom Abraham som Lot räknades rättfärdig. Det står att när Gud skonade Lot så var det Abraham han tänkte på. (v.29)
Den här predikan ska handla om svårigheten för en Herrens människa att bryta upp och i alla avseenden lämna det som hör bara den här världen till.
1. Lot bodde i staden Sodom. Det var inget konstigt med det. Vi bor i Helsingborg. Två städer i den här världen, två städer som behärskas av synd och som inte hör Guds rike till. Det fanns inte bara onda människor i Sodom, där fanns också lidande människor som var utsatta för ondskan. Dock var dessa lidande inte rättfärdiga på Abrahams vis. Det var likadant i grannstaden Gomorra.
Det är från denna världslighet som Lot nu måste fly, för änglarna som Gud har sänt är satta att döma om städernas öde.
Gud är nådig. Han räddar inte bara en rättfärdig man som Abraham, utan också en som räknas rättfärdig genom sin farbror, dvs. Lot. Det visar att Gud inte alltid dömer fyrkantigt och efter regelboken. Han är också generös i sina domar. Men det var Abraham han tänkte på när han lät Lot komma undan.
2. Änglarna ville föra Lot och familjen i ordentlig säkerhet uppe i bergen. Det är märkligt att Lot motsätter sig det med en ganska dålig undanflykt - att det skulle vara säkrare i grannstaden Soar. Staden hette också Bela, kan vi se i kap.14v.2. Soar betyder "litenhet" och Bela betyder "ödeläggelse". Varför ville Lot dit? Han var rädd för det totala uppbrottet, han ville finna sig själv i en hemtam miljö och hade svårt för att lita på att Herren skulle ordna något bra för honom på en helt ny plats i bergen. Ännu en gång var Gud generös. Han tvingar ingen människa. Fastän vi är kristna och tillhör Herren så har vi en fri vilja att säga ja och säga nej till Gud. Lot sade både ja och nej på samma gång och Gud bönhörde honom den gången. Men vi vet från Uppenbarelseboken att Gud inte uppskattar en sådan attityd. Upp 3:15-16 Jag känner dina gärningar, du är varken kall eller varm. Om du ändå vore kall eller varm! Men nu är du ljum och varken varm eller kall, och därför skall jag spy ut dig ur min mun.
Man kan tro på Gud, kalla sig för kristen, be sina böner, läsa Bibeln, gå i kyrkan osv., och ändå ha en kärlek till världsligheten. En kärlek till världsligheten är inte detsamma som en kärlek till världen. Gud älskar världen, men han älskar inte världslighet. Man är en kristen, men vill gärna framstå i god dager, få glänsa lite grann ibland, man tycker om att visa upp sitt fina ibland. Ibland förtalar man och dömer andra, man tycker om att tjäna lite pengar, köpa lite kläder eller något annat. Allt det här skulle kunna vara okej i människors ögon. Samtidigt är det en del av den här världen och sådant som vi har svårt att avstå. Få människor har en sådan kärlek till Jesus att vi är beredda att avstå allt för honom.
Lots hustru kunde inte låta bli att kasta en längtande blick tillbaka och det gjorde henne till en saltstod, där på slätten. Saltet var ett förbundstecken och får här betyda att hon hade förbund med världsligheten. I den fick hon stanna och i den dog hon.
Jesus säger: Luk 9:62 Den som ser sig om, när han har satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike.
Så Lot valde att stanna i "litenheten" och i "ödeläggelsen" i stället för att gå dit Herren ville leda honom. Han visste vad han hade men han var osäker på vad han skulle få - han var osäker på Gud.
Visst kan det vara så med oss också. Vi kan t.ex. vara rädda för den helige Andes yttringar. Om Anden får beröra oss så kanske vi inte känner igen oss själva, tänker vi. Och så väljer vi bort Guds välsignelse för något mindre och futtigare. Nej, inte Andedop, inte tungotal, men hjälp mig ändå, Gud.
Lot tog sig ändå upp i bergen senare, men då på eget bevåg och av rädsla för att råka illa ut i Soar. Men då fick han bo i en grotta och sluta sina dagar i fattigdom. Det är bättre att gå när Gud kallar.
Vad är då de goda nyheterna i detta? Jo, det är att Gud har något bättre än den här världen att erbjuda oss, inte bara sedan, i himmelen, utan redan nu när vi lever på jorden och i den här världen. Jesus säger: Följ mig. Han säger också: Ni ska få kraft när den helige Ande kommer över er. Apg 1:8. Kraften gör det möjligt för oss att leva i Guds vilja och låta Gud verka genom våra liv. Men det innebär samtidigt att vi får lämna det som bara är skuggor av det som skulle komma. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Älskar du ljuset mer än mörkret? Älskar du Jesus mer än dig själv?

TILLBAKA