FÖRDOMAR OCH SANNINGAR 2004 10 03
Text: Upp 12:7-12

Jag ska kort lyfta fram två fördomar och två sanningar utifrån den här ganska dramatiska och lite krångliga text.

Fördom 1. Änglar är blonda flickor med skrud och vingar.
Det står om chefsängeln Mikael och hans änglar.
Ber man någon att rita en ängel så får man en blond flicka med vit skrud och vingar, kanske en gloria runt huvudet.
Det står ganska mycket om änglar i Bibeln. Många är namngivna. De heter t.ex. Mikael och Gabriel. En fallen ängel heter Lucifer. Men aldrig har jag läst om någon ängel som heter Lena, Märta eller Stina. Alla Bibelns änglar är män. Att dom avbildas som flickor beror kanske på att vi män inte är så bra föredömen som kvinnorna när det gäller Gudsfruktan och hjälpsamhet.
Eller också har människan haft en tendens att romantisera kristendomen och gjort den till en sagovärld.

Fördom 2. Djävulen finns inte.
Det är inte populärt i alla kyrkliga kretsar att tro att Djävulen finns. T.o.m. vår ärkebiskop tvekar i detta ämne. Det är inte heller populärt att tala om ondska eller människans synd.
Ändå ser vi ondskans verk genom människor varje dag. Var är källan till all ondska? Om Djävulen inte finns så måste det ju vara människan själv som är ondskans källa. Då är vi i en ännu sämre sits i förhållande till himlen än om det finns en större ond makt.
De som tvekar om djävulens existens brukar vara tvivlande också när det gäller Jesus Kristus, vem han är och vad han har gjort.


Sanning 1. Nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans smorde. Den smorde är Jesus Kristus.
Nu finns frälsningen för dig. Frälst betyder räddad. Det finns en räddning från något och till något.
Vi sa ju att ondskans källa var utanför människan, även om den har trängt in i själva centrum av människan. Bibeln säger att vi är räddade från Djävulen, från synden och från döden. "Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Jesus Kristus. Ty den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag." Det sitter så djupt i oss att vi aldrig kan ta oss i kragen och befria oss från det onda. Men det finns en räddning från Gud och Jesus Kristus. Jesus själv säger att han är vår enda möjlighet.

Sanning 2. Segern har kommit genom Lammets blod. Lammet, offerlammet, är en stark symbol för Jesus på korset. Syndens lön är döden, säger Bibeln. Det var den döden Jesus dog i ditt ställe. Det fanns inget annat sätt än att någon måste bära konsekvenserna av vårt sätt att leva. På det sättet räddade han dig till ett liv i Guds gemenskap och kraft.
Att vara kristen handlar i mycket om att ställa sig på Guds sida i kampen mot ondskan, kampen om människan. Det kräver ofta stort mod, frimodighet och ibland övernaturlig kraft. Nästan lika stort mod som Jesus hade inför korsfästelsen som ju var frivillig för hans del. Det har vi inte själva, men kraften finns hos Jesus.

Avslutning.
Om du känner att du längtar efter en befrielse från ondska och annat i ditt liv, eller om du vill ställa dig på Guds sida i kampen mot ondskan i världen, så be med mig. Be och ta emot vad Gud vill ge dig ikväll.

TILLBAKA