VAD OCH HUR KOMMUNICERAR VI? 2004 10 24
Text: Mk 10:13 - 16

Dramatisering kring en kinesisk restaurang.

Vad handlade den här dramatiseringen om?
Jo, att det finns två viktiga saker att tänka på för en kyrka som vill rikta sig ut mot icke kristna eller förlorade människor. De två sakerna är 1. Att vi kommunicerar på ett språk som människor förstår, och 2. Att vi serverar det vi utlovar.
Det finns fler viktiga ting att tänka på, men det ska jag ta upp kommande söndagar.
1.I dramatiseringen var det kinesiska i stället för svenska. Vi förstår alla att det inte gäller landsspråk här, utan kulturellt betingade språk, och inte bara ett verbalt språk utan alla våra sätt att uttrycka evangeliet på. Kommunicerar vi inte så att människor förstår så hindrar vi ju faktiskt dem att komma till Jesus, som Jesus säger i texten. Faktum är att detta med kommunikation är så viktigt idag så att det är den faktor som betyder allra mest, efter kärleken till Jesus, när det gäller att dela med sig av sin tro.
Vad finns det för kommunikativa traditioner? Här kommer några:
a) den moraliska - du måste och du får inte. Vissa tider har detta talat till människor, men knappast idag. Ett exempel på en nymoralistisk tradition finns inom frikyrkorörelsen, där man i år på vissa håll har velat gå tillbaka till helnykterism eller absolutism, för de svagas skull. Men i detta finns inget evangelium som talar till vanliga människor - snarare stöter det bort dem eftersom de tycker att det handlar om att krympa livsrummet i stället för att vidga det. Om Jesus kan man ju faktiskt säga att han inte bara drack vin, ännu värre, han var stortillverkare av vin - en langare. Den moraliska traditionen erbjuder inget idag, men tvingar människor.
b) den liberala - allt är möjligt och tillåtet i kärlekens namn. Här läser man inte lagen utan man tar begrepp från Bibeln och ger dem värde från dagens samhällsvärderingar. Jag har hört präster tala väl om homosexualitet utifrån argumentet att det handlar om kärlek mellan två människor, och kärlek kan ju aldrig vara fel. Det argumentet kommer inte från Bibeln. Där är inte all kärlek en rätt kärlek. Ordet kärlek har man hittat i Bibeln, men man har gett ordet dess värde utifrån samhällets värderingar. Här finns inte heller något bibliskt evangelium, bara skenet av ett evangelium.
c) den introverta - man talar ett språk som utesluter människor från gemenskapen i tron. Man kan tala om kristen tro på ett sätt som gör att människor känner att det är nog inget för dem. Det kan handla om att man gör tron teoretisk och något som skall förstås intellektuellt, eller om att tron är förknippad med en speciell kultur eller levnadsform som inte känns igen i den här tiden. Exempel och argument är hämtade från en förgången tid, kanske när vi blev kristna för 20, 30, 50 år sedan. Hur tänker folk idag, vilka frågor har folk idag?
d) en av flera bibliska - Jesus lever och Gud är en levande Gud för den här tiden. Det som Nya Testamentet verkligen ger uttryck för är att den Jesus som dog och uppstod, han är, har och gör allt det som han i jordelivet var, hade och gjorde. Jesus mötte människor där de var - i vardagen. Han gick in i mörka och syndiga världar och mötte människor. Därifrån kunde han lotsa människor och förvandla deras liv. En pastor som jag känner brukade gå på puben för att möta människor. Han drack aldrig alkohol där, men det var det som han blev anklagad för av sin församling - att vara beroende av alkohol. Så han fick sluta sin tjänst i församlingen. Att leva bibliskt, i Jesu efterföljd innebär alltid en risk. Man kan bli attackerad från världen och troligen blir man attackerad av kyrkan. Jesus blev ju verkligen attackerad av den tidens fromma. Det finns ett pris att betala om man vill följa Jesus och göra något för människor.
2. Den första punkten handlade alltså om hur och vad vi kommunicerar. Den andra punkten handlar om hur viktigt det är att vi serverar det vi utlovar. Menyn erbjöd ...(kinesisk rätt) men det serverades tacochips från Mexico. Det är viktigt att vi inte erbjuder något som vi inte kan förmedla, eller snarare, det är viktigt att vi själva ser till att vi lever efter det fulla evangeliet så att vi kan ge det vidare. Människor blir sjuka i välfärdssjukdomar. Jag undrar om inte cancer är en välfärdssjukdom. Lever vi själva i en värld där Jesus har all makt och där han får lov att utöva den makten? Släpper vi fram honom i våra liv, eller blir det så att när det kommer till kritan s.a.s. så står vi där med vår högst begränsade konservatism? Är vi beredda att ändra på oss och vårt församlingsliv för att andra människor ska hitta Jesus eller är det viktigare att vi själva trivs. Låt oss aldrig tvivla på att vår kallelse som församling gäller dem som står utanför.
Låt oss inse fakta. Vi är en församlingsgemenskap som krymper och inte lyckas särskilt väl när det gäller att vinna människor för Jesus. Är det rent av så att vi hindrar människor, tvärt emot Jesu förmaning i texten? I så fall måste vi göra ALLT för att ändra på det. Kosta vad det kosta vill, och det kommer inte att handla om pengar i första hand, utan om våra liv, vår bekvämlighet och vår egen fromhet.
Våga tro att vi - och du - har en kallelse för den här tiden. Tar vi inte tag i det så har vi förbrukat vårt existensberättigande som kyrka på Råå.
Jesus vill använda dig och oss. han har inga andra här på Råå. Du är värdefull i dig själv, men också som ett redskap för hans frid. Amen.

TILLBAKA