ÄR DU EN ENTUSIASTISK KRISTEN? 2004 10 31
Text: Kol. 4:2-6

Jag hörde om en man som var med sin fru på en loppmarknad i sommarvärmen. Vid lunchtid satte de sig i skuggan under presenningarna vid ett café. Medan de satt där kom föreståndarinnan ut med reklamlappar som hon började dela ut bland de gäster som satt vid borden. Mannen, som var en predikant, började fundera på varför hon delade ut reklamlappar till dem som redan var kunder. Varför gick hon inte ut ur skuggan till dem som passerade förbi caféet? Var det kanske bekvämare att bli kvar i skuggan och bland människor som redan var positivt inställda till caféet? Så överfördes tanken till församlingen och den evangeliserande verksamheten. Är vi för bekväma eller rädda för att ge oss ut ur kyrkan och möta människorna med evangeliet? Något är fel!
Rubriken idag är: Är du en entusiastisk kristen? Texten vi ska läsa är från Kol. 4:2-6.
I dessa verser finns det massor av infallsvinklar och teman. Man skulle kunna göra en lista, så här:
En entusiastisk kristen (EK) ber varje dag för människor och evangeliets framgång.
En EK har ett aktivt förhållningssätt till Gud och medmänniskorna.
En EK söker aktivt tillfällen att dela med sig av sin tro på Jesus.
En EK är rustad av Anden till att bära Andens frukt: Gal 5:22-23 Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning.
En EK Går alltid ett steg längre. Salt bevarar och smaksätter, men svider i såren också.
En EK kan alltid ge svar på tal, kan alltid besvara en fråga eller ge ett tröstens ord och ett Guds Ord.

Är du en Entusiastisk kristen?
Några frågor att fundera kring och rannsaka sig med:
Har du vänner såväl i som utanför kyrkan?
Ber du varje dag, för dig själv och andra?
Känner du nöd för människors frälsning, för deras jordiska och himmelska väl?

När senast lade du handen på någon för att bedja för den personen?
Kan du glädja dig över att andra församlingar i Helsingborg växer med nyfrälsta människor?
Fins det en positiv drivkraft i dig att söka tillfällen till att vittna om din tro på Jesus?
Har du presenterat Jesus för någon under oktober månad?

Alla dessa frågor har kunnat besvaras jakande bland väckelsens folk sedan urkyrkans tid. Varför är det så svårt idag? Är Guds kallelse och stöd annorlunda? Nej! Är situationen i världen annorlunda? Nej!
Vi verkar leva i en tid när kyrkan har glömt bort hur man gör. Vi har glömt bort hur man gör.
Hur blir man en entusiastisk kristen? Entusiasmen växer i en miljö och i en församlingskultur där man har en gemensam förståelse av att Gud talar till oss idag, en förståelse av vad Gud har gjort för oss och vad han gör idag.
Hur blir man en entusiastisk kristen? Det kommer från Gud, men när det kommer så värjer man sig inte och hittar inte på ursäkter, utan man bejakar Guds tilltal och Guds verk i ens liv. Jag är övertygad om att många av oss hör Guds röst väldigt ofta. Vi kanske har glömt hur rösten låter, eller så har vi vant oss vid att ignorera den i tro att ingen vet om det. Men Gud vet.
Vänner, vad ska vi göra för att bli en smittande församling med en smittande tro? Vad ska vi göra för att dra vårt strå till stacken? Det är Gud som frälser, det är Gud som kallar människor, men vår kallelse som församling står också fast: "Gå därför ut ..."
1 Kor 9:21-24 För att vinna dem som är utan lag har jag för dem varit som en som är utan lag, fast jag inte är utan Guds lag, jag har ju Kristi lag. För att vinna de svaga har jag inför dem varit svag. Allt har jag varit inför alla, för att åtminstone rädda några. Allt gör jag för evangeliets skull, för att också jag skall få del av dess löften.
Ni vet ju att alla löparna i en tävling springer men att bara en får priset. Spring då för att vinna det.
Man tar sig ingenting i Guds rike, man får det av nåd. Men låt oss inte blanda ihop begreppen och tro att det innebär att vi ska vara passiva. Vi är Guds medarbetare, och han har lovat att vara med oss alla dagar när vi går ut. Han har lovat oss den helige Andes kraft när vi blir hans vittnen.
Vi är inte ensamma. Du är inte ensam.
Vill du vara en entusiastisk kristen?

TILLBAKA