VEM ÄR DU NÄR INGEN SER DIG? 2004 11 14
Text: Luk 12:2-9, 32

Ett samtal en nyårsafton.
Vi fick champagne att skåla i.
Vi konstaterade: "Vi vill aldrig göra något som åstadkommer att vi skäms för Jesus om han just då kommer tillbaka."

Adam i lustgården gömde sig. Gud ser allt, Gud hittar alla människor.

Vad kan man göra utan att skämmas, och utan att känna att man riskerar sin frälsning? Kanske en dum fråga, men varianter av den frågan förekommer nog ganska ofta hos många av oss. I går på vår Höstfest i EFS-kyrkan läste vi gamla stadgar från 20-talet. Där stod att man inte fick dansa eller gå på bio som medlem i EFS Missionsförening.
Är det okej idag? Får man ta ett glas vin, som kristen? Får man ljuga för att skydda en annan person?
Hur rymligt samvete kan man ha och ändå få kalla sig för en kristen?

Man kan ställa sig sådana frågor, men jag skulle aldrig vilja leva mitt liv med den typen av frågor och svar som rättesnöre. Mitt liv ska inte styras av lagen, utan av Andens frihet.
Paulus skriver att allt är tillåtet, men inte allt är nyttigt.

Vi beter oss ju inte hur som helst mot varandra. Vi säger inte vad som helst. Vi vill älska och respektera varandra. Vi måste inte, men vi vill. Likadant är det med vår Herre. Honom älskar vi och respekterar för att vi vill. Vi älskar honom ju!

I lagens sammanhang gömmer sig mycket bitterhet och fördömelse.
Andens frihet föder glädje och generositet.

Det viktigaste, och nyckeln till ett sunt liv som kristen, är att vi är äkta och öppna som människor. Äkta mot oss själva, mot Gud och mot medmänniskorna.
Av politiker och andra kräver vi en transparens, dvs. att vi har insyn i deras liv, deras ekonomi etc. Det är viktigt att de som ledare är äkta, att de lever som de lär.
Som kristna är vi också ledare i världen. Våra liv, om några, ska vara transparenta - genomskinliga, så att man ser Jesus i oss. Här handlar det inte om vad vi gör eller inte gör, om vi lyckas eller misslyckas. Här handlar det om att vi lever ETT liv, och ett HELT liv - att vi lever som vi lär.
Så varför gör jag inte vissa saker som en del andra människor gör? Är det för att Gud förbjuder? Nej, aldrig, det är för att jag inte vill. Som kristen och ledd av Anden formas jag, formas min vilja och mitt sinnelag av Gud. Precis som man formas i ett gott äktenskap.
Det här är något för oss alla att arbeta på.
Låt oss inte stå där med bitterhet eller dolda oegentligheter när Jesus kommer tillbaka. Vi kan inte gömma någonting för honom.
Om jag får gissa, så kommer domen att handla mer om vad vi INTE har gjort än vad vi har gjort.
Nu ska jag läsa vad Jesus säger i en av dagens texter, från Luk. 12:2-9, 32.

Att leva transparent och äkta innebär också att bekänna Jesus inför människorna. Jesus är noga med det i texten. Han talar inte bara om moral och etik, utan också om evangeliet. Lev och tala så att människor ser Jesus. Då ska han också se dig. Vi behöver aldrig ha några rädslor kring detta. Det är inte ovisst hur det ska bli. Fadern har redan beslutat och ordnat med att ge oss riket. Nu ska vi bara få fler med oss dit.
I veckan hittades den här tavlan på vinden i EFS-kyrkan. Där har den legat, förmodligen sedan den tiden då det ansågs okristligt att gå på bio. Den senaste filmen jag var och såg heter "Luther" och handlar om Martin Luthers liv. Den går i Helsingborg just nu.
Så här säger tavlan. .....
Så här vill jag leva den dagen då Jesus kommer tillbaka och så här vill jag leva idag. Det är inget hinder för min vilja eller min kreativitet - det är en utmaning, att leva så att andra ser Jesus. Det är positivt, det är verklig frihet, det är evighetshopp.
Amen

TILLBAKA