INTE ALLA FISKAR ÄR ÄTLIGA 2004 11 21
Text: Matt 13:47-50

För ca 10 år sedan var vi ett gäng pappor med våra söner som åkte ut med en av fiskebåtarna en lördag morgon. Timmarna gick och många av oss fick upp en del, mest sill men också en och annan liten torsk. En av grabbarna hade inte fått någon fisk så han blev lite besviken. Då sa hans pappa att de kunde be till Jesus att han skulle hjälpa dem att få fisk. Och de bad en bön och kastade sedan ut. Vid första kastet fick de napp. Det var en jättetorsk, så stor att grabben vann den dagens pris för största fångst. Men inte nog med det. Efter en liten stund, innan fisken hunnit dö, så kom det ur munnen på den stora torsken en liten torsk, när den låg där i plastbaljan. Märkligt. Man kan nästan tro att Gud även hör enkla böner för att glädja en liten pojke och för att lära honom att be.
Den situation som Jesus knyter an till var välkänd för hans åhörare. Man fiskade med not, dvs. man hade ett långt nät, ca. 200 meter, med rep i båda ändarna. Så drog man det genom vattnet och nätet blev som en säck som drogs åt mer och mer när man närmade sig land. Med denna fiskemetod fångade man i stort sett alla fiskar i ett område. Sedan sorterade man fisken på stranden, i ätliga och oätliga fiskar.
Oavsett fiskemetod så menar Jesus att alla människor kommer att fångas in en dag, för att sorteras. Duger - duger inte.
Kanske några av oss har jobbiga erfarenheter av det där med att bli sorterad. Det hände i skolan att man skulle dela upp sig i två fotbollslag. En del stjärnor blev alltid valda först, och en del klasskamrater blev inte ens valda utan fick fungera som utjämning så att det blev lika antal spelare i lagen.
Är det sådant vi kommer att få uppleva på den yttersta dagen, att vi behöver stå där med rädsla att inte bli valda? En del kristna funderar över det här och vågar inte vara frimodiga i sin tro på himlen.
Men har du tänkt på hur det är med fisken? Det avgörs ju inte i stunden av sortering om fisken är ätlig eller inte. Fiskens kvalité den dagen avgörs ju av hela det föregående livet. Det liv du lever idag - avgör din evighet.
De yttre faktorer som styr, när det gäller fisken, är miljön och födan. Sedan är det upp till fisken själv att tillgodogöra sig detta. För oss finns det också en miljö och det finns föda. Församlingen är en god miljö för människor. Födan är, som Apg 2:42 säger: Bibeln, brödsbrytelsen, bönerna och brödragemenskapen. Eller, man skulle också kunna säga att miljön och födan är Jesus. Det är i Honom vi lever, rör oss och är till. Han är livets bröd..
Hur som helst, det skall komma en stund av sortering och särskiljande. Vi kommer inte att gå fria från det momentet. Hur ska det gå för dig den dagen? Är du bekymrad? Skjuter du frågan framför dig? Eller - är du trygg i din tro?
Det finns ett sätt att kunna vara trygg. VARA trygg och KÄNNA sig trygg.
Tillbaka till dagen på fiskebåten. Jag tänker på den lilla fisken. Hur hamnade den i baljan? Hur hamnade den ni ett kärl som Jesus talar om - som vore den sorterad och utvald? Det var ju den stora fisken som fångades in, men den lilla fisken följde med, bars innesluten, upp i båten och i baljan. När vi är i Jesus Kristus, sker samma sak. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. 2 Kor 5:17. Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Ty den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Rom 8:1-2.
Hur är man i Kristus? Vad innebär det? Det innebär att vi i tro, och i vårt förhållningssätt, låter Jesus ha dött för våra synders skull. Då måste vi också acceptera Bibelns sanning som talar om oss som syndare. Vidare innebär det att eftersom han dog för oss, är vi kallade att leva för honom, leva hans liv, i honom, av honom, till honom. På domens dag kan vi peka på Jesus och det skall vara tydligt att Jesus har betalat vår skuld, och vi har bejakat det i våra liv. När vi tvivlar eller har dåligt samvete, kan vi se på Jesus och tacka honom.
Det är stort att få leva hans liv. Det är som Paulus säger: Jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig.. Gal 2:20
Vi får leva hans liv och har lämnat våra egna ambitioner. Så är vi i honom och kan vara frimodiga i vår tro när det gäller himlen.
Men vi ska ha respekt för domen. Jesus, döm mitt hjärta här i tiden, innan världen döms av dig. Joh 3:19 Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Men VI ÄLSKAR DIG, Jesus, du världens ljus. Vi älskar dig och längtar efter att få se dig. Amen

TILLBAKA