HUR SER LIDANDETS SKÖNHET UT? 2005 01 16
Text: Hebr. 2:9-10

Senaste tidens lidanden ... ingen skönhet att upptäcka. Har Gud en mening med allt som sker? Nej! Förr hade man en syn på Gud att Han stod bakom allt, man underordnade sig.
Idag vet vi det som Bibeln också säger - att det finns en ond makt.
Gud vill inte allt som sker, men han vill göra något med allt som sker.
Allt lidande i världen beror på synden och syndens konsekvenser.
En del kristna mäter fromheten och tron i framgång och hälsa. Det är som om trons lön vore rikedom, hälsa och välmående på allt sätt. Vi vet att det inte är så. Det onda drabbar alla människor, den Onde är orättvis och orättfärdig.
Finns det ett vackert lidande? Kan man tänka sig att något som är skadat och vanställt ändå är vackert och meningsfullt? Ja, visst.
Mamman med det ärriga ansiktet och de vanställda händerna ...
Varför tyckte pojken plötsligt att mamman var det vackraste han sett? Det var något annat han såg, det var kärlek och osjälviskhet. Det vackra fanns bakom fasaden men lyste igenom så starkt att det var det som pojken såg.
Hur var det med Jesus? Han växte upp i ett medelklasshem. Josef och Maria var inte fattiga. Kanhända att Jesus inte var så vacker att se på - vi vet inte. Vi vet bara vad Bibeln säger om honom.
Jes 53:2-4 Han sköt upp som en ringa telning inför honom, som ett rotskott ur förtorkad jord. Han hade ingen gestalt eller fägring. När vi såg på honom, kunde hans utseende ej behaga oss.
Föraktad var han och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med sjukdom. Han var som en för vilken man döljer sitt ansikte, så föraktad att vi höll honom för intet.
Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor, dem lade han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad.
Profetian om Jesus har ingen vacker fasad. Hans härlighet sitter inte på samma ställe som jordiska kungar har sin härlighet. Det står om Jesus i Filipperbrevet. Fil 2:5-11 Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa, gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud fadern till ära.
Det vackra med Jesus är inte hans mänsklighet, inte hans lidande och inte hans utseende. Det vackra är att han avstod allt som var hos Gud. Det var, det är, hans självutgivande kärlek. Lidandet på korset och de 39 piskrappen blir till en härlighet i det att Jesus med fri vilja och i kärlek till dig och mig går in i detta. Hebréerbrevets författare skriver att Jesus blev fullkomnad genom sitt lidande.
Finns det lidande som är meningsfullt och vackert? Ja, visst, men bara när den självutgivande kärleken finns med i bilden.
Ska man tacka Gud för allt som sker i ens liv? Äras den som äras bör, brukar man säga. Vi kan alltid ha en tacksamhet till Gud och Jesus utan att fördenskull göra honom skyldig till allt. Gud vill inte allt som sker, men vill göra något med allt som sker.
Ibland känner vi oss orättvist behandlade. Som kristna kan vi bli missförstådda och föraktade. Många gånger kan vi välja vilket förhållningssätt vi ska ha till sådant. Vi kan bli offer för orättvisan och hamna i bitterhet. Det finns inget vackert i bitterheten.
Vi kan också välja att älska vår fiende. Vi kan samla glödande kol på den andres huvud genom att vända andra kinden till. Kraften fullkomnas i svaghet 2 Kor 12:10 Jag gläds åt svaghet, förolämpningar, svårigheter, förföljelser och nöd, när det är för Kristi skull. Ty när jag är svag, då är jag stark.
Här finns en trons hemlighet.
Vi väljer inte alltid vad som sker med oss, men vi väljer vad vi gör med det som sker med oss. Vi väljer om det är bitterheten eller kärleken som ska styra. Det valet är inte en stundens ingivelse, utan grunden för ett sådant val är uppbyggd under lång tid av helgelse och karaktärsdaning. Bibeln manar os till att vara beredda på sådant.
Den som kan vara hel bakom fasaden också när det är trasigt på ytan, den personen inger förtroende och visar på en styrka från Gud och ett vittnesbörd om Guds kärlek i Jesus Kristus. Men vem sa att det är lätt?


TILLBAKA