BÖNENS SEGERMAKT 2005 02 13
Text: Mk 14:32-42

Förberedelse inför en match. Träning, mental förberedelse, gemenskap.
Bönen kan vara både en förberedelse, men kan också vara själva matchen.

Jesus bad ofta på nätterna. Oftast står det i texten att han drog sig undan till berget: Joh 6:15, 7:53-8:1
Den här gången drog han sig undan i en trädgård i dalen mellan Jerusalem och Olivberget.
Vad var det som hände på nätterna när Jesus bad? Jo han hade bönematcher där han vann segrar för nästa dag. En natt bad han så att han nästa dag kunde möta fariséerna, en annan natt bad han så att han kunde ge blinda sin syn eller bota en lam. I bönen vann han segrar över ondska, synd och sjukdom.
Vad hände den där natten i Getsemane? Jo, då hade han verkligen en match i bönen. Han hade ångest. I Lukasevangeliet står det att han bad i ångest så att svetten droppade som blod. Det var en riktig match han gick. Men efteråt verkar han ha varit lugn och trygg. Efter bönestunden kunde han möta sitt öde och t.o.m. bota en romersk soldat som fick sitt öra avhugget.
Bönens makt är verklig och kan inte skattas nog.
Hur är det med våra segrar i livet och på det andliga området? Jag blir ofta påmind om bönens betydelse för ett segerrrikt kristenliv.
En som har stor erfarenhet av bönens makt är pastor Yonggi Cho i Sydkorea. För honom är bönen grunden och förutsättningen för allt i Guds rike. I sin bok, "Bön, nyckeln till väckelse", skriver han i introduktionen: "Medan jag skriver denna bok har min församling en tillväxttakt på 12.000 nyomvända varje månad. Dessa själar har räddats från buddism, sekularisering och namnkristna bakgrunder. Ingen kan motsäga att denna enastående församlingstillväxt beror på att väckelsens eld nu sveper över Korea. Församlingens nuvarande medlemstal närmar sig 400.000. ... Hur kan en församling växa till den storleken? ... Jag är övertygad om att förnyelse är möjligt överallt där människor hänger sig åt bön."
Det finns massor av sådana exempel i kyrkans historia. Bön får konsekvenser.
Det händer något mer när vi ber. Vi förändras själva på insidan. Vi kan faktiskt se något av det i texten när Jesus ber.
Mark 14:36 Han sade: "Abba! Fader! För dig är allting möjligt. Ta denna bägare från mig. Men inte som jag vill, utan som du vill."
Det är som om Jesus först ber att få slippa utstå lidande och död, men sedan kommer på bättre tankar och ber att Faderns vilja ska ske.
Det sker också när vi ber. Gud kommunicerar med oss på många sätt, i vårt medvetna och i vårt omedvetna. När vi ber så händer just det att vi så småningom kommer till "Ske din vilja". Vår vilja börjar harmoniera med Guds vilja och vi börjar gå Guds vägar.
Bibeln berättar om många prövningsstunder. En sådan var när Gud hade lovat Abraham en son. Åren gick och Abraham bad till Gud, löftet förnyades. Ytterligare år gick och till slut tog Abraham tag i det hela och hjälpte Gud på traven och fick så sonen Ismael. Den store troshjälten i Bibeln föll i prövningens stund. Gud höll ändå sitt löfte och uppfyllde det till slut när allt hopp var ute för Abraham.
Det finns en inre match att vinna. I bön och samtal med Gud kommer vi honom närmare, förstår honom bättre och mer av hans sinnelag får komma fram i våra liv. Med ett rikt böneliv står vi rustade när prövningar kommer och ondskans pilar flyger genom luften.
Rent allmänt tror jag att vi är dåliga bedjare i Sverige. Yonggi Cho gav uttryck för det vid ett tillfälle och när Moder Teresa fick Nobels fredspris så talade hon om oss nordbor som fattiga människor i ett fattigt samhälle. Det hon bl.a. menade var att vi är dåliga bedjare.
Prövningarna är många i dagens samhälle. Jag kan ana en anda från Sodom och Gomorra i vårt land, där skandalerna avlöser varandra i media - inte minst på det sexuella området. Vad är det för samhälle våra barn får växa upp i? Vilka värderingar får dom presenterade för sig genom tv och tidningar? Vad gör vi i kyrkorna? Detta är en prövning för vårt samhälle och för Guds församling. Ska vi bestå provet eller kommer vi också att gradvis ändra våra värderingar? En from person skulle säkert säga att det beror på hur mycket vi ber.
Vi har fått en fantastisk gåva och möjlighet från Gud, att vara med och påverka människors situation och hela samhällsutvecklingen genom bönen. Det är en individuell gåva och en kollektiv gåva. Låt oss förvalta den väl, och större ting ska anförtros åt oss.

TILLBAKA