ATT VISA SOCIAL OMSORG 2005 04 10
Text: Apg 6:1-4, Gal 2:10

Den andra faktorn som bidrar till att en församling växer är att den visar social omsorg.
Ett av de starkaste exempel som jag vet när det gäller social omsorg är när några kristna familjefäder i ett villakvarter ställde upp för sin icke-kristne granne. Man var 4-5 kristna familjer i den lilla gatan med villor och nyanlagda tomter. Alla hade fått ordning på sina matjordshögar utom just denne granne. Det visade sig att han hade fått ryggskott och kunde inte gräva eller göra någonting i trädgården. Grannarna samlades en fredagskväll och pratade om detta. Man bestämde sig för att göra en insats för sin lidande granne. Man kände nöd för hans ryggonda, men också för hans andliga status. Så man bad en bön på kvällen och på lördagsmorgonen gick alla ut och tog hand om den sista matjordshögen i kvarteret. Man gjorde det i Jesu namn. Den gesten satte igång många processer och samtal, och snart var också den grannen både frisk och frälst.
Man hjälpte inte bara som medmänniska, man gjorde det i Jesu namn och det bar frukt.
Det här hör med till kallelsen att gå ut i världen och göra alla folk till lärjungar. Det handlar inte bara om Ordet, det handlar också om att Ordet får praktiska, sociala, konsekvenser.
Många av de stora församlingarna i USA har tagit som uppgift att vara ute på gatorna med soppkök och liknande. I Chicago hörde jag om att man åkte från sin förortskyrka flera kilometer in till centrum för att göra en social insats. Detta har bidragit till de fattigas överlevnad och till att församlingen ute i förorten har vuxit. Det har fungerat enligt en av Guds rikes regler.
I Växjö finns det en frikyrkoförsamling där familjerna har "adopterat" varsin student. Man bjuder på middag på söndagarna och man lånar vid behov ut sin bil. Gissa om det bär frukt.
Dock skulle vi tänka på deras fattiga, och det har jag verkligen lagt mig vinn om, skriver Paulus i Gal 2:10. Sammanhanget handlar om att han är kallad till hedningarna.
Att visa och praktisera social omsorg är en mycket central del i att vara en Kristi efterföljare. Vi är kallade att älska t.o.m. våra fiender, enligt Jesus. Sådant är Guds rike och där är vi medborgare.
I Apg 6:1-4 kan vi också läsa om församlingens inre omsorg. Apostlarna ansåg att Ordet och bönen var viktiga ting för deras del, som inte kunde åsidosättas. Den sociala omsorgen när det gällde änkorna och den dagliga utspisningen var också så viktig att man utvalde sju män med gott anseende och som var fyllda med den helige Ande. Och detta ansågs så viktigt att de sju är namngivna där i Apostlagärningarna.
Församlingens inre omsorg är viktig av tre orsaker. Dels så är det en kallelse för varje kristen och varje församling att hjälpa en nödställd. Dels så blir den inbördes hjälpen ett vittnesbörd för omgivningen, och dels så hjälper man på det sättet varandra i församlingen att må bra och vara rustade för att tjäna i Guds rike. Även den svage har ju en uppgift, en kallelse att sköta.
När jag ser på det här med social omsorg i kyrkan över världen, så kan jag se att det räcker inte med att vi säger till varandra hur vi ska leva i vardagen. Det är också viktigt, men församlingen växer inte för att vi är allmänt hjälpsamma och trevliga var och en på sitt håll. Man behöver också som församling organisera ett hjälparbete. VI behöver organisera ett hjälparbete, för att utföra vår tjänst i den här världen och i Helsingborg. Finns det inga nödställda på Råå att organisera ett arbete för så får vi sträcka oss längre, kanske in i Helsingborg eller kanske till Landskrona. Vi behöver ett socialt engagemang för att må bra som församling och inte bara finnas till för vår egen skull.
Någon av oss kanske är engagerad på RIA inne i stan. Det är bra. Det hjälper människor och den som engagerar sig offrar av sig själv i Kristi anda. Men som församling kan vi inte peka på den personen och stolta säga att vi arbetar socialt som församling. Det är den personen som gör det, inte församlingen. Det är inte summan av enskildheter som bildar en församling, det är det gemensamma som bildar församlingen.
Det här är en viktig del i att vara lärjungar och att vara en kristen gemenskap. Vad tycker du att vi ska göra åt detta?

TILLBAKA