ATT PREDIKA KRISTUS 2005 05 08
Text: Joh 16:12-15

1 Kor 12:3 Därför vill jag att ni skall förstå att ingen som är fylld av Guds ande säger: "Förbannelse över Jesus", och att ingen kan säga: "Jesus är herre", om han inte är fylld av den heliga anden.
Just detta är Andens uppgift, att förhärliga Jesus och att vägleda oss med hela sanningen, dvs. med Jesus.

1
Jesus är stjärnan och kärnan i den kristna tron. Kärnan - trons centrum och fokus, stjärnan - den som lyser klart över allting från den himmelska tronen. Han är Herre.
Kyrka = det som hör Herren till. Kristen kommer av Kristus

2
När vi talar om eller presenterar kristen tro kan vi inte undvika Jesus. Joh 14:6 Jesus svarade: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.
Ingen kan bli en kristen utan att ta emot Jesus i sitt liv. Därför måste vi presentera Jesus för människor. Det kan kännas obekvämt och ovant för en del, men man får öva sig om man vill tjäna i Guds rike. Det kan vara det offer man får göra för Herren.

3
Vi predikar med ord men också med våra liv.
Matt 7:15-20 Akta er för de falska profeterna, som kommer till er förklädda till får men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt skall ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar? Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. På deras frukt skall ni alltså känna igen dem.
Man känner igen Jesus i en människa som älskar honom.

4
Församlingen ska predika Kristus, inte bara med ord utan med Ande och kraft. 1 Kor 2:2-5 Det enda jag ville veta av, när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Jag var svag och rädd och full av ängslan när jag uppträdde inför er. Mitt tal och min förkunnelse övertygade inte med vishet utan bevisade med ande och kraft; er tro skulle inte vila på mänsklig vishet utan på Guds kraft.
Den enskilde kristne men också församlingen som helhet är bärare av Guds Ande. Mycket handlar om att känna sig själv, sin förmåga och sina brister, men också att känna Guds väsen - Andens väsen. Vi talar men det är Anden som berör människors hjärtan.

5
Det finns ingen motsättning mellan att predika Kristus och att ha ett socialt engagemang. Kol 1:3-4 Vi tackar alltid Gud, vår herre Jesu Kristi fader, var gång vi ber för er, ty vi har hört berättas om er tro på Kristus Jesus och om den kärlek ni hyser till alla de heliga.
Orden och gärningarna kompletterar varandra samtidigt som de var för sig har ett egenvärde.

6
Idag är det mycket motstånd mot Kristustro och Kristusförkunnelse. Så har det alltid varit. Apost 4:18-21 De kallade in dem och sade åt dem att aldrig tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade dem: "Tänk efter själva om det är rätt inför Gud att lyda er mer än honom. Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört." Då gav de dem en ny sträng varning men släppte dem sedan.

Nu ska vi snart fira pingst. Det är annorlunda med den helgen än med andra under året. Vi firar Jesu födelse, han kan inte födas igen. Vi firar Jesu död och uppståndelse, det skedde en gång för alla. Men pingstundret sker gång på gång i människors liv.
Vill du bli berörd av himmelens Gud, vill du stå i Guds rikes tjänst, då är Hjälparen den helige Ande oumbärlig. En bön om Guds Ande är en bön i Faderns vilja och kommer att bli besvarad. Men har du förbehåll och sätter du gränser för vad Gud får göra i ditt liv så är det också du som bär konsekvenserna av det.
Jag har längtat och jag har bett och blivit besvarad. Det är möjligt också för dig. Amen.

TILLBAKA