ATT LEVA ETT HELIGT LIV 2005 05 15
Text: 1 Petr 1:13-17

Helighet har ofta förknippats med helgonen och andra storheter som påven eller ärkebiskopen. Men faktum är att vi alla uppmanas att leva ett heligt liv.
Vi kristna är alla heliga därför att Jesus har gjort oss speciella. Det är därför som Paulus kan skriva t.ex. till dem som kallats att vara heliga i Guds församling i Korint. De var heliga trots alla sina brister och konflikter. Jesus hade gjort dem heliga.
Att leva ett heligt liv innebär att ta sitt liv ett steg längre. Att Jesus har gjort oss heliga, speciella, är bara grunden för att kunna leva i helighet - leva ett heligt liv. Vi ska helt enkelt leva som dom vi är - lättare sagt än gjort.
Men det är här som den helige Ande kommer in i bilden för oss. Anden är en källa till glädje, frid, gemenskap osv., men är också den som rustar oss för ett speciellt liv, ett heligt liv.
Det hela blir så tydligt i Petrus liv. Han var hängiven Jesus, men tänkte inte Guds tankar och var inte särskilt modig. Men så kom pingsten med den helige Ande till Petrus och de andra. I den stunden förvandlades Petrus och blev en helig som levde ett heligt liv. Den dagen stod han upp och predikade för hela världen och några dagar senare, när han gick på gatan, så föll hans skugga på människor så att de blev helade från sjukdomar. (Apg. 5:15)
Hans liv hade varit ett kaos men fick plötsligt ett syfte, en riktning och ett nytt fokus.
Ett speciellt syfte.
Apg. 1:8 Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judéen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.
Detta är kyrkans uppgift på jorden, men kyrkan är ingen institution utan den består av människor som tror på Jesus. Så det blir också människornas uppgift att vittna om Jesus.
En speciell riktning
Fil 3:10-12 Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden, genom att bli lik honom i en död som hans - kanske jag då kan nå fram till uppståndelsen från de döda. Tro inte att jag redan har nått detta eller redan har blivit fullkomlig. Men jag gör allt för att gripa det, när nu Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp.
Ett speciellt fokus
Kol 3:15-17 Låt Kristi frid råda i era hjärtan, den som ni kallades till som lemmar i en och samma kropp. Visa er tacksamhet. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra, med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom honom.
Syfte, riktning och fokus. Allt detta är ingredienser i ett heligt liv och ett liv som är influerat av den helige Ande.
Två faktorer som är avgörande:
Guds vilja. Han sänder den helige Ande
Utan den helige Ande skulle vi inte ens kunna tro på Jesus, än mindre bekänna honom. Det är Gud som gör oss speciella i Jesus Kristus. Det speciella är att en kristen är uppfylld av något som andra saknar, den helige Ande. Anden i oss handlar inte om en prestation från vår sida och Anden är ingen medalj för ett kristligt liv. Du har en enda merit och det är att Jesus dog på korset för dig.
Din vilja. Du låter honom beröra dig och leda dig.
Gud tvingar sällan människor, men det händer någon gång. Din viljeinriktning är avgörande för vad Gud gör i ditt liv. Det du inte vill det slipper du oftast men du får bära konsekvenserna. Gud kanske vill något annat. Du behöver inte ens tro på Jesus om du inte vill.
Men Gud ger dig en tro och det är sedan upp till dig att medarbeta i det Gud gör.
Att leva ett heligt liv handlar inte om en speciell fromhet eller en speciell högtidlighet över livet. Det handlar om att leva ett speciellt liv, med ett syfte, en riktning och ett fokus som Gud ger.
Ett heligt liv är en av de nio ingredienser som är kyrkohistoriskt belagda för en kyrka som växer. Kyrkoväxten kan dels handla om att människor ser våra liv och också vill bli kristna. Men framför allt är det min övertygelse att ett heligt liv leder till kyrkotillväxt därför att vi i det heliga släpper fram Guds verk och han kan göra det han vill - för oss, med oss, och genom oss.
Idag är det pingstdag. Idag vill Gud göra under med oss.
Amen.

TILLBAKA