ATT LIDA FÖR KRISTUS 2005 05 29
Text: 1 Petr. 4:14-19

Vad är det att lida för Kristus? En del tror att det handlar om allt sorts lidande. Att ta sitt kors på sig kan för dem innebära att ha halsfluss. Man kan få höra att vi har alla vårt kors att bära. Men lidandet för Kristi skull är något helt annat.
Petrus skriver så här: 1 Petr 4:14 - 19.
Förföljelsen var svår i den första kristna tiden, t.ex. under kejsare Nero.
Fler kristna har lidit martyrdöden under 1900-talet än under de övriga 1900 åren tillsammans. Mer än 200 miljoner kristna förföljs för sin tros skull i över 60 länder varje dag. 60% av dessa är barn.
Lidande är inget man ska önska sig men man kan ändå fundera över varför förföljelsen inte är så svår i Sverige.

Saliga är ni om ni skymfas för Kristi namns skull.
Salighet är ett välsignat tillstånd. Det innebär att när vi lider för Kristi skull så är himlen oss riktigt nära. Livet är rikt på innehåll och mening. Varför? Jo, som Petrus skriver i 2 Kor 4:10-12 Alltid bär jag med mig i min kropp den död som Jesus fick lida, för att också Jesu liv skall bli synligt i min kropp. Ty jag, som är vid fullt liv, utlämnas för Jesu skull ständigt till att dö, för att också Jesu liv skall bli synligt i min dödliga kropp. Alltså verkar döden i mig och livet i er.

Man kan nästan tala om en kallelse att lida. Inte så att lidandet har ett egenvärde, men vi skulle följa Jesus och fortsätta att göra det han började att göra. Det säger han i Joh 14:12 Sannerligen, jag säger er: den som tror på mig, han skall utföra gärningar som jag, och ännu större. Ty jag går till Fadern,
Om vi gör det så innebär det också att vi får dela av hans lidanden.
Varför skulle församlingen växa för att vi lider för Kristi skull? Ser man ut över världen så är det faktiskt så. Där lidandet och förföljelsen är svårast, där växer också församlingen mest genom att människor blir frälsta. Det är verkligen ett mysterium. Men man kan ju säga att det syns med tydlighet att kristendomen är något som är värt att leva för och att dö för. Det betyder mycket.
Lidandet hör den sista tiden till.
Men nu är slutet på allting nära (v 7).
Det är som om allt ställs på sin spets i den sista tiden. Den onde gör en sista kraftansträngning. Han försöker sig på den sista striden och inser inte att den ägde rum på korset för 2000 år sedan. Där vann Jesus.
Det är på grund av den segern som vi kan ha ett hopp mitt i lidandet. Petrus skriver i det 1 kapitlet: 1 Pet 1:5-7 Ty Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden. Därför kan ni jubla, även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag.
Det är ju dopets söndag. Paulus skriver att vi i dopet redan är döda och begravda tillsammans med Kristus och att vi lever ett nytt liv tillsammans med den uppståndne. Så är ju vår tro. Därför behöver vi egentligen inte vara rädda för något. Guds Ande hjälpte ju Petrus med den tron - det ser vi i Apostlagärningarna 2. Den hjälpen finns för oss också.
Men är vi redan döda för den här världen så kan ju ingen egentligen skada oss. Då behöver vi inte hysa agg till någon, då kan vi älska människor vilka dom än är och arbeta för deras frälsning. Det är vår kallelse.
Petrus skriver också att tiden är inne för domen. Det perspektivet har funnits i alla tider i kyrkan. Det intressanta är inte när domen faktiskt kommer, utan att det står att domen ska börja med Guds hus. Den ska börja med oss. Vi kommer inte undan domen men i Jesus finns ett friande i domen eftersom han dog i vårt ställe. Så vi har inget att vara rädda för för egen del. Vi kan frimodigt möta människor och möta situationer och vara de vittnen vi är kallade till. Ordet vittne betyder ju martyr - det hänger ihop.
Så när vi överlämnar oss själva i Guds händer så kan det komma att innebära allt det här. Men det ska vara så. Det är saligt.
Vi avslutar med två verser som står alldeles före texten i 1 Petr. 4:
1 Pet 4:12-13 Mina kära, bli inte överraskade av det eldprov ni måste gå igenom, som om det vore något oväntat som hände er. Gläd er i stället över att ni delar lidandena med Kristus, ty då får ni jubla av glädje också när hans härlighet uppenbaras.
Det perspektivet kan man leva i med glädje när man är i Guds vilja och lever nära Jesus.
Amen

TILLBAKA