FÖRSAMLINGEN VÄXER GENOM ATT BE 2005 06 05
Text: Kol 4:2-4

Tre motiv i bönelivet:
1. Vi ber för att påverka händelseförlopp.
Det tydligaste exemplet på det i Bibeln är när Abraham förhandlar med Gud om Sodom. Inget orättfärdigt och syndfullt kan finnas inför Gud, och i Gamla Testamentet berättas att Gud ganska handgripligt tog i situationer ...
1 Mos 18:27-28 Men Abraham svarade och sade: "Se, jag har dristat mig att tala till Herren, fastän jag är stoft och aska. Kanhända skall det fattas fem i de femtio rättfärdiga. Vill du då för de fems skull fördärva hela staden?" Han sade: "Om jag där finner fyrtiofem, så skall jag inte fördärva den."
Abraham förhandlar ner till 10 rättfärdiga personer. När sedan Lot och hans följe lämnade Sodom så störtade Herren Sodom och Gomorra.

2. Vi ber för att få vägledning. Egentligen är det så här:
1 Joh 2:20-21 Ni däremot har blivit smorda av den Helige och känner alla sanningen - jag skriver heller inte att ni är okunniga om sanningen, utan att ni känner den och vet att ingen lögn uppstår ur sanningen. 1 Joh 2:27 Men i er förblir den smörjelse som ni har fått av honom, och ni behöver ingen lärare. Ty hans smörjelse undervisar er om allt - den talar sanning och inte lögn. Gör som den har lärt er: förbli i honom.
Vi skulle inte behöva be om vägledning. Vi skulle känna Jesus och följa honom. Nu lever vi inte i en sådan idealvärld. Vi lever med synden innanför skinnet och dras hela tiden bort från tron, bort från vissheten om vem Jesus är för oss osv.
Därför ber vi om vägledning: "Herre vart ska vi gå, och vad ska vi göra?"

3. Vi ber för att själva bli förvandlade. Rom 12:1-2 Därför ber jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det skall vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt.
Vi är inte färdiga som lärjungar. Det blir vi aldrig här på jorden. Men Gud arbetar med oss ständigt. Han vill forma oss och vår vilja för sitt verk. Han vill använda oss när et gäller att föra andra människor till tro, han vill använda oss när det gäller att hela de sjuka.
Detta är något att tänka på när vi ser nya människor i vår gemenskap. Gud vill något mer med dem - han vill förvandla och föra människor in i en process där vi växer och mognar alltmer. Därför får vi aldrig slå oss till ro när det gäller andra människor och varandra.

När det gäller församlingens tillväxt i sammanhanget så får vi alltså be för människor att Herren ska röra vid dem till frälsning.
Vi får be om vägledning om hur vår roll i det ska se ut. Vad ska vi säga, vad ska vi göra.
Vi får vara inför Gud på ett sådant sätt att vi förvandlas av hans närhet och att andra ser Jesus i oss, i våra ögon och i våra gärningar.
Så samverkar allt till att församlingen växer.
Det finns massor av erfarenheter som säger att tillväxt i kyrkan är först och främst beroende på hur man ber.
Detta är på många sätt en gåta - hur det hänger ihop. Det viktiga är nog att man börjar be och att man är uthållig.

Svarar Gud på bön? det är min absoluta övertygelse att han svarar på all bön. Att vi inte uppfattar det så är en helt annan sak. Vi får tro bibelordet på den här punkten.
Joh 15:7 Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det.


TILLBAKA