AKTIVA LEKMÄN ÄR A OCH O 2005 06 12
Text: Rom 12:4-11

Det är fascinerande att följa kyrkans utveckling från apostlarna och framåt genom århundradena. Från början var det tydligt att varje kristen, varje person i församlingen, var viktig. I Paulus brev kan vi se att kyrkans mission, kyrkans uppgift, var uppbyggd på det faktum att Gud vill använda alla människor för sitt verk. Därför betonar Paulus på flera ställen att den utrustning, Andens gåvor, som följer med uppgiften tillhör varje kristens vardag. Ett exempel på det är i Romarbrevet 12:4-11.
Vi har som regel problem med sådana här texter därför vi inte befinner oss i den nytestamentliga situationen. Efter hand som tiden gick under de första århundradena så samlades alla sådana här gåvor ihop hos ett fåtal människor som blev ämbetsbärare. Andens gåvor kom att vara endast för ett fåtal i församlingen. Ännu idag lider kyrkan av en olycklig utveckling på just det området..
Därför har vi idag präster och pastorer och vi har lekmän. Ordet Lekman (av grek laikos "som tillhör folket"). Lekmän är en sammanfattande benämning på alla kristna som inte har del i det kyrkliga ämbetet eller tillhör ett kloster eller en kyrklig orden.
Varför skulle församlingen växa av att lekmännen är aktiva? Det finns praktiska orsaker och det finns principiella.

1. Lekmännens totala kontaktyta är oerhört stor.
2. Lekmännen delar ofta sin vardag med människor utanför församlingen.
3. Lekmännen visar upp en stor flora av egenskaper och talanger som talar olika till olika människor.
Det var några praktiska orsaker. Några principiella är t.ex.

1. Inför Gud är alla människor lika mycket värda.
2. Gud ger sina gåvor åt alla kristna.
3. När alla är aktiva förhärligar det Kristus.
4. Gud vill att alla ska vara vittnen för Jesus.

Paulus beskriver församlingen som en kropp med många kroppsdelar. De fungerar tillsammans och om någon del inte fungerar som den ska så lider hela kroppen av det. Om t.ex. fötterna inte kan flytta kroppen så får ögonen kanske aldrig se havet och näsborrarna får kanske aldrig dra i sig doften av nyslaget hö. Öronen får aldrig höra en symfoniorkester spela.
Vi är alltså beroende av varandra. Gud har ordnat allt på ett gåtfullt sätt, t.o.m. så att vi ibland samarbetar utan att veta om det.
1 Kor 3:6-9 Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något, bara Gud, han som ger växten. Den som planterar och den som vattnar är ett, men var och en skall få sin lön efter sitt arbete. Vi är ju Guds medhjälpare och ni är Guds åker, Guds bygge.
Så du är oerhört viktig. Du kanske funderar över vad du egentligen kan göra med din lilla tro, med ditt dåliga självförtroende osv. Den rätta frågan att ställa är egentligen: Vad kan Gud göra genom mig? För det är ju så det är - det är Gud som ger växten. Han kan!
Du är viktig, du är värdefull. Men du har också ett ansvar. Gud hade tänkt det så att han använder alla i församlingen för sitt verk, och om du inte gör din del så fattas den. Ingen kan fylla just din plats.
Att låta bli att vittna om Jesus är ju faktiskt att undanhålla evangeliet från människor. I vårt land är vi vana att göra så och har väl inte så dåligt samvete för det. Men i andra världsdelar brinner människor av iver och kärlek att få berätta om honom som dom älskar.
EFS har ju som en viktig betoning att vara en lekmannarörelse. Som ofta kan det vara värdefullt att återvända till rötterna och de ursprungliga idéerna. Det är där som den andliga förnyelsen finns. Vi behöver inte hitta på nya saker, det går bra att återvända till de gamla.
Våra barn försöker vi fostra i en sådan här anda. Vi är en familj. Där får alla hjälpa till med städning och med disk. Alla tar sitt ansvar.
Så är det också i Guds familj. Där finns uppgifter för alla.
Det är alltså inte prästens eller pastorns uppgift att evangelisera och missionera. Det är hela församlingens uppgift. Det måste vi alla, var och en, förhålla oss till på något sätt.
Men Gud ger uppgiften, han ger verktygen till att varje kristen ska klara uppgiften och han går själv med hela vägen som han lovat.


TILLBAKA