HUR GÖR JAG MINA PRIORITERINGAR? 2005 09 04
Text: Luk 10:38-42

Tänk dig att du jobbat för en karriär inom musiken hela ditt liv. Och sedan sitter du på en stor gala och får plötsligt sex riktigt tunga utmärkelser, "årets kvinnliga artist" inkluderad. Är det då du skulle tänka: "dags att hoppa av tåget"? Det var i alla fall vad Nichole Nordeman gjorde.
I två år var hon borta från rampljuset i stället för de gängse tio dagarna när man har fött barn. En kristen sångerska i USA som vågade välja bort karriären men fick tillbaka den två år senare.
Den här predikan ska handla om hur vi väljer och gör våra prioriteringar. Det är inte alltid så lätt. Så fort vi väljer något så väljer vi också bort en massa andra alternativ. Det kan vara svårt att bestämma sig. Vad vill jag, vad är det rätta, vad vill Gud? Ett val kan vara som en snårskog av alternativ.
Det finns många faktorer som styr våra val. Några exempel på sådana faktorer är: Ekonomi, Talang, Självförtroende, Kompistryck, Hälsa, Själviskhet, Lättja / Energi, Kallelse, Lydnad, Nästankärlek, Lagen. Inget av detta behöver i sig vara fel. Det är attityd och förhållningssätt som kan vara fel.
Vad som mer är att säga är att våra val är en färskvara. Det betyder t.ex. att om vi har valt en livspartner en gång så behöver vi göra det valet många gånger till i livet. Har vi en gång sagt JA till Jesus så behöver vi göra det valet dagligen - i alla fall enligt Luther.
Ibland kan man få ångest inför ett val. Gösta Ekman kunde inte välja mellan Aftonbladet och Expressen i sin sketch, men det finns ju viktigare saker som kan bli jobbiga för oss. Det kan vara val som handlar om livspartner, yrkesval, hur man ska bo osv.
Hur ska man kunna välja och hur kan man veta att man väljer rätt? Hur kan man veta att Gud gillar ens val och att det är Hans vilja?
Bibeln talar i indirekta ordalag väldigt mycket om våra prioriteringar och val. Här kommer ett par exempel:
Rom 12:1-2 Därför ber jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det skall vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt.
Matt 7:12 Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger.
Det finns massor av bibelställen att läsa om detta. Vad innebär det i praktiken?
Nyckeln till trygga val och prioriteringar ligger egentligen i att vi har en god relation med Herren. När vi lär känna honom på ett personligt plan så förstår vi också vad han vill. Min erfarenhet säger att vårt största problem inte handlar om vad som är Guds vilja utan att vi inte vill Guds vilja. Innerst inne känner vi Guds ideal men vi vill inte prioritera bort det som den här världen kan ge oss. Med andra ord handlar våra val väldigt mycket om överlåtelse.
Det handlar också om att våga välja, att ta en risk för Jesu skull. Risken är då inte grundad på Guds Ord utan på vad den här världen säger. T.ex. läser vi i Bergspredikan: Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. (Matt 6:33) Det kan innebära ett risktagande att välja Guds rike före något annat och lita på att vi ska få så att vi är tillfreds. Tänk om det inte fungerar i mitt fall. Men här finns det inget som ska fungera. Här finns bara en Gud som har gett befallningar och löften. Tror vi på honom?
När vi väljer i livet så är det helt okej med fingertoppskänsla och magkänsla. Det är helt okej med att känna efter vad som känns bäst. Det är helt okej att tänka själv. Det viktiga är att vi sätter in våra val i rätt sammanhang: vi är kristna, vi älskar Jesus, vi vill älska vår nästa som oss själva.
Men om det ändå blir fel, då? Vi vet att Gud förlåter och vi vet att Gud kan ställa tillrätta. I profeten Jonas bok kan vi läsa: Jon 1:1-3 Herrens ord kom till Jona, Amittajs son: "Bege dig till Nineve, den stora staden, och håll en straffpredikan. Jag har fått ögonen på ondskan där." Och Jona gav sig i väg, men för att fly till Tarshish, bort från Herren. Han vandrade ner till Jafo och fann där ett skepp som skulle till Tarshish. Han betalade för resan och gick ombord för att följa med till Tarshish, bort från Herren.
Jona gjorde sitt val, kanske utifrån sin rädsla. Men det betyder inte att Guds verk gick om intet, bara att det tog lite längre tid. Han använde ändå Jona för det hade han bestämt. Och Jona var hela tiden under Guds beskydd.
Ef 2:10 Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till.
Vad var det som Jesus egentligen sa till Marta om Maria? Var det att det alltid är viktigast att sitta ner hos Jesus? Nej, det var inte det han sa. Men han sa att Maria hade gjort ett gott val, det bästa, och det skulle inte tas ifrån henne. Marta hade inte valt fel, men hon var avundsjuk och kanske tvivlade hon på friheten som vi har i Kristus, att kanske välja så som hon hade gjort. Hon förstod inte att kärleken till Jesus kan uttryckas på så många sätt. Det viktigaste är ATT den uttrycks. Så välj, och prioritera i livet, och vet att du är en kristen. Gud håller dig och hela världen i sin hand.TILLBAKA