Torsdagsbön

Vi träffas för att be tillsammans, för vår stad, vår församling och vår tid. Bön förvandlar!

Torsdagsbön

Vi träffas för att be tillsammans, för vår stad, vår församling och vår tid. Bön förvandlar!

Gudstjänst

Vi firar gudstjänst tillsammans. Jonas Hallabro predikar på temat Tro och liv och vi får också möjlighet att ta emot nattvard. Söndagsskola för barnen.

Gudstjänst

Vi firar gudstjänst tillsammans. Jonas Hallabro predikar på temat Friheten i Kristus. Söndagsskola för barnen.

Gudstjänst

Vi firar gudstjänst tillsammans. Jonas Hallabro predikar på temat Medmänniskan. Söndagsskola för barnen.

Gudstjänst

Vi firar gudstjänst tillsammans. KG Larsson predikar på temat Enheten i Kristus. Söndagsskola för barnen.

Gudstjänst

Vi firar gudstjänst tillsammans. Jonas Hallabro predikar och vi inleder temaserien Höra Gud. Söndagsskola för barnen.