Gudstjänst

Vi firar gudstjänst tillsammans. Jonas Hallabro predikar och vi fortsätter temaserien Mod - vandring genom Josua bok. Söndagsskola för barnen.

Gudstjänst

Vi firar gudstjänst tillsammans. Jonas Hallabro predikar över den sista delen av temaserien Mod - vandring genom Josua bok. Vi får också möjlighet att ta emot nattvard. Söndagsskola för barnen.

Gudstjänst

Vi firar gudstjänst tillsammans. Anna Sköld predikar på temat Att växa i tro och vi får också möjlighet att ta emot nattvard. Söndagsskola för barnen.

Gudstjänst

Vi firar gudstjänst tillsammans. Jonas Hallabro predikar på temat Bönen. Söndagsskola för barnen.

Gudstjänst

Vi firar gudstjänst tillsammans. Gabriella Stridhammar predikar på temat Hjälparen kommer. Söndagsskola för barnen.

Gudstjänst

Vi firar gudstjänst tillsammans. Jonas Hallabro predikar på temat Den heliga Anden och vi får också möjlighet att ta emot nattvard. Söndagsskola för barnen.