Gudstjänst

Vi firar gudstjänst tillsammans. Robert Södertun predikar på temat Vårt evighetshopp.