Gudstjänst

Vi firar gudstjänst tillsammans. Jonas Hallabro predikar på temat Förlåtelse utan gräns.